Szegedy Róza-ház

 


A Szegedy Róza-ház m?emlék,
irodalmi emlékmúzeum.  A hegyre felkapaszkodva már messzir?l hívogat bennünket a mediterán hangulatot kelt? kétszintes ház. Emeletén 4 szoba korabeli bútorokkal és használati tárgyakkal van berendezve. A házban lev? irodalomtörténeti kiállítás Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor költ? életét és pályáját fogja össze. A földszinten található a vincellérház, ill. ürmösház, ahol sz?lészeti és borászati eszközök vannak kiállítva. Itt készítette Szegedy Róza a híres ürmösbort.

A Szegedy Róza-ház építtet?je és tulajdonosa Róza édesapja, Mez?szegedy Szegedy Ignác királyi tanácsos, zalai viceispán volt. A Badacsony oldaláról messzire fehérl? falu híres présház 1790-ben épült kés? barokk stílusban, de amelyen jól felismerhet? a környék népi építészetének hatása is. Maga a ház nádfedeles, csúcsfalas, emeletes épület. Emeletének legszebb része a félköríves, hatnyílású, árkádos folyosó, amelynek érdekessége a harmadik árkád kidomborodása. Talán azért van ez így, hogy könnyebbé tegye az oldalra való kilátást. Ilyen árkádos folyosót hazánkban máshol nem találunk.

A következ?ket írja Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül cím? könyvében az egykori présházról:

„A ház kis ablakai el?tt sokáig álltunk, a messze vidékre széjjel néztünk. Balra az ábrahámhegyi és k?vágóörsi hegyek s a nagy messzeségben Tihany ormai. El?ttünk és alattunk a nyugvó Balaton fensége. Szemközt a boglári domb és Somogynak roppant határai. Azt néztük, azt láttuk, azt éreztük, amit a költ? Kisfaludy. Ah, ha azt, amit éreztünk, meg tudtuk volna örökíteni úgy, amint a költ?! A költ?t azonban az istennek és az emberszívnek legnagyobb ereje, a szerelem segítette.”

Ide érkezett Kisfaludy 1795-ben a híres badacsonyi szüretre. Itt lobbant lángra szerelme Róza iránt, mely aztán nem is aludt el soha, még házasságuk alatt sem.

Egy évvel kés?bb a költ? így emlékezett vissza erre a szüretre a távoli Franciaországban:

 

Édes, kínos emlékezet,

          Oh Badacsony szürete!

Mulatságos gyülekezet,

          Te rabságom kezdete!

        Ott tudtam meg, ki légyen ?,

            S mi légyen a szerelem:

 Ámor nyila miként sebz?,

              S mi az édes gyötrelem…

                                                                                                         Himfy szerelmei     

                                                                                                         Keserg? szerelem  (részlet)     << vissza